SmartSekk

Behov for å kaste en del avfall? Da er SmartSekk et godt alternativ til container.

Les mer om SmartSekk her ›

Sekker

Hos oss får du sekker til ulike behov - som i hovedsak er basert på gjenvunnet plast og kan resirkuleres.

Rekvisita

Rekvisita til din avfallsløsning.

Kildesorteringsutstyr

Vi har avfallsbeholdere og kildesorteringsutstyr i mange ulike utforminger og størrelser. Disse er tilpasset de fleste miljøer utendørs og innendørs, og passer de ulike bransjer, bygningsmessige krav osv.

Utstyr for farlig avfall og EE-avfall

Utstyr og tilbehør for å håndtere farlig avfall og småelektriske produkter.

Utstyr for risikoavfall

Utstyr som sørger for bl.a. sikker håndtering av skarpe gjenstander og smittefarlig avfall.

Emballasjepresser

Har du store menger folieplast eller papp kan en emballasjepresse gi store besparelser både økonomisk og miljømessig.

Komprimatorer

Har du store avfallsvolumer vil en avfallskomprimator gi store besparelser både økonomisk og miljømessig.

Umbraco CMS fra MarkedsPartner