Emballasjepresser

Har du store menger folieplast eller papp kan en emballasjepresse gi store besparelser både økonomisk og miljømessig.

Balex-10

Balex-10 passer er perfekt for brukersteder med begrenset plass.

Balex-20

Balex-20 har kompakte dimensjoner men kan likevel håndtere store avfallsvolumer.

Balex-30

Balex-30 passer på steder med begrenset plass, men har nok krefter til å håndtere store avfallsmengder.

Balex-40

Balex-40 den den riktige pressen der avfallsvolumene er store og det stilles store krav til ytelse.

Balex-50

Balex-50 er seriens største presse og passer for tøffe forhold og store avfallsvolumer.

Båndrull

VG Båndruller for godssikring, pallestropping og bunting.
Pris fra: 2 526,-
Umbraco CMS fra MarkedsPartner