Utstyr for risikoavfall

Utstyr som sørger for bl.a. sikker håndtering av skarpe gjenstander og smittefarlig avfall. Emballasje for smittefarlig avfall skal være gul eller merket med gule symboler, og det må tydelig fremgå hva innholdet er.

Plastsekk 100 L for tyngre avfall

Tykk plast gjør at denne sekken egner seg for tyngre avfall. Plastsekken er ikke UN-godkjent.
Pris: 1 598,-

Kanyleboks

UN-godkjente kanylebokser på 2 liter for sikker håndtering av skarpe gjenstander og smittefarlig avfall.
Pris: 578,-

Risikobeholder

Gule risikobeholdere på 30 og 50 liter. Fås med enkelt eller dobbelt lokk. UN-godkjent.
Pris fra: 1 375,-

UN-godkjent pappeske

Spesiallaget pappeske for frakting av avfallsbokser med smittefarlig avfall.
Umbraco CMS fra MarkedsPartner