Komprimatorer

Har du store avfallsvolumer vil en avfallskomprimator gi store besparelser både økonomisk og miljømessig.

Vi har et bredt spekter av modeller som passer for alle behov. Våre standardmodeller har alt nødvendig utstyr, men kan også tilpasses spesielle behov. Vi tilbyr også serviceavtale og har servicepersonell tilgjengelig over hele landet.

Combi

Robuste komprimatorer som passer for alle virksomheter med store avfallsvolumer og høye krav til driftssikkerhet og kvalitet.

CombiMax

Robuste komprimatorer som passer for alle virksomheter med store avfallsvolumer og høye krav til driftssikkerhet og kvalitet. CombiMax har større presskraft og ikaståpning.

Solarbin

Solarbin er en kostnadsreduserende, miljøvennlig og komprimerende avfallsbeholder som er perfekt i bymiljøer og andre områder med høy aktivitet.
Umbraco CMS fra MarkedsPartner