Bigbelly Solar

Bigbelly er en innovativ avfallsbeholder som bruker solkraft for å komprimere avfallet, overvåke fyllingsgrad og varsle om behov for tømming.

Solcellepanelene genererer nok energi til å måle volumet, komprimere med et trykk på opptil 580 kg samt sende Real Timedata ved hjelp av GSM-teknologi.

5 ganger større kapasitet

Systemet komprimerer innholdet med inntil 5 - 7 ganger. Det gjør at kapasiteten i beholderen blir mange ganger større enn en vanlig avfallsbeholder.

Kontinuerlig dataovervåkning

Gjennom kontinuerlig overvåking av all aktivitet i beholderen samler Bigbelly statistikk som gir et unikt beslutningsgrunnlag for optimalisering og effektivisering av avfallshåndteringen. Dette sparer tid og drivstoff og gir både økonomiske og miljømessige gevinster.

80 % reduksjon av transport

God informasjon gir bedre muligheter for å analysere forandringer og optimere tømmingsrutene. Å kunne se fyllingsgrad i sanntid muliggjør optimal planlegging av ruter for tømming. Behovet for å sjekke beholdere bortfaller og tiden da man tømte halvfulle beholdere er forbi.

70 % lavere driftskostnader

Beregninger viser at Bigbelly kan redusere kostnadene med hele 70%. I tillegg slipper man dyre investeringer som kreves til for eksempel nedgravde løsninger.

Valgfritt design og ekstrautstyr

Det er mange tilvalg på ekstrautstyr som muliggjør tilpassing til ulike krav og behov. Ikaståpning og merking i forhold til ulike typer avfall er noe man må tenkte på. Videre kan Bigbelly leveres i design tilpasset kundens behov.

Utstyret tilpasses enkelt etter behov og plassering. Skal maskinen stå innendørs er 230V-utgaven mest egnet. Ved dobbelstasjoner er det også mulig å legge til løsninger for Public Wifi og Smart City.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om dette.Umbraco CMS fra MarkedsPartner