Knytesekk 125 L

Miljøvennlige knytesekker på 125 liter produsert av 100 % gjenvunnet plast. Transparente. En kartong à 200 knytesekker.

Knytesekkene er transparente slik at det er mulig å se innholdet. Sekken har fire løse ører. Fordelen er at sekken er lett å fylle når hankene ikke er sveiset sammen. Når den er fylt er det lett å knyte igjen.

Knytesekker i plast er hygienisk. Velges til både avfallsbeholdere og sekkestativer.

Spesifikasjoner og mål:

  • 1 kartong à 20 ruller (1 rull = 10 knytesekker)
  • Produsert i 55 my
  • Mål (BxH): 72x125 cm

 Savner du de sorte avfallssekkene?

På flere gjenvinningsstasjoner i Norge er det nå forbudt å kaste usortert avfall i sorte avfallssekker. Årsaken til forbudet er å forhindre at avfall som er farlig for miljøet, slik som farlig avfall og elektronisk avfall, blir kastet i sorte sekker og behandlet feil på gjenvinningsstasjonen.

Ved bruk av gjennomsiktige sekker kan gjenvinningsstasjonene umiddelbart se om noe er feilsortert, og sørge for at avfallet blir behandlet til det beste for miljøet. For å støtte dette, velger vi å ikke selge sorte avfallssekker.

Pris: 898,-
Varenr: PR-1391 / NF13209
Umbraco CMS fra MarkedsPartner