Glassknuser

Redusér volumet på glass med inntil 80% med en glassknuser.

En glassknuser er kostnads- og miljøsparende, samtidig som den frigjør tid og gir økt arbeidskapasitet. 

BB01

BB01 er vår minste modell med en beholderkapasitet på inntil 90 flasker.

BB06

En stor modell med kapasitet på 90-680 flasker per beholder.
Umbraco CMS fra MarkedsPartner