Glassknuser

Redusér volumet på glass med inntil 80% med en glassknuser.

En glassknuser er kostnads- og miljøsparende, samtidig som den frigjør tid og gir økt arbeidskapasitet. 

Umbraco CMS fra MarkedsPartner