Vippe- og bingecontainere

Vippecontainere som kan leveres med solide store hjul og bingecontainere som kan flyttes med gaffeltruck. 

Binge

Mindre container for gaffeltruck som kan leveres i syv ulike størrelser.

Tippo

Tippo vippecontainer i fire ulike størrelser; 300, 600, 900 og 1.100 liter.
Umbraco CMS fra MarkedsPartner